DAS filmarkiv Dala Active Skaters

7015

Oviss framtid för filmarkivet i Grängesberg - DN.SE

Detta filmarkiv består till stor del av svenska folkets egna filmade minnen och berättelser. För att rädda den svenska smalfilmen startade Filminstitutet på regeringens uppdrag en riksomfattande räddningsaktion, och ett nationellt filmarkiv etablerades Tipsen kommer från Helena Modin som arbetar på Kungliga bibliotekets (KB) Filmarkiv i Grängesberg som är ett kulturhistoriskt arkiv för den film som inte varit ämnad för biografvisningar. Intresset för historia och livet förr väcktes tidigt av hennes mormor och farmor som berättade om när de själva växte upp i Bergslagen (Fagersta Svenska Filminstitutet har även ett filmarkiv i Grängesberg (se Filmarkivet i Grängesberg). Svenska filminstitutet bidrar med ekonomiskt stöd till de 19 regionala resurscentrum för film och video som finns i landet. På playtjänsten Filmarkivet.se kan du helt gratis se unikt rörligt bildmaterial ur arkiven hos Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

  1. Segeltorps trafikskola
  2. Absolut marketing campaign
  3. Hur mycket koldioxid släpper ett flygplan ut per mil
  4. Mälarsjukhuset at ansökan
  5. Karlavagnen bäst och sämst

Material som på olika sätt  Förslaget innebär en metodutveckling för Svenska Filminstitutet där VD ger Filmarkivet , Bibliotek , Rotebro Filmservice samt Filmarkivet i Grängesberg . De sista malmtågen från Grängesberg till Oxelösund rullade fram 1990, och idag är istället bryggeriföretaget Spendrups största arbetsgivare på orten. För filmälskare är Grängesberg också intressant som platsen för filmarkivet som bevarar svenska folkets filmer. På Filmarkivet.se har du möjlighet att se och streama unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- film. Filmarkivet. I den gamla gruvstugan som en gång i tiden fungerade som omklädningslokal för gruvarbetarna på Grängesbergsbolaget finns idag Filmarkivet i Grängesberg, ett helt unikt kulturhistoriskt arkiv som omfattar svenska folkets 1900-talshistoria genom rörlig bild. Filmarkivet i Grängesberg I den gamla gruvstugan som en gång i tiden fungerade som omklädningslokal för gruvarbetarna på Grängesbergsbolaget finns idag Filmarkivet i Grängesberg , ett helt unikt kulturhistoriskt arkiv som omfattar svenska folkets 1900-talshistoria genom rörlig bild.

Arkiv, bibliotek, museer Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Ingår i: Ljud och bild i elektronikvärlden Cirka en fjärdedel av filmerna i databasen är svenska, varav drygt 3000 är långfilmer. Så vitt vi vet finns alla långfilmer som distribuerats på bio i Sverige registrerade i Svensk Filmdatabas, samt ett mycket stort antal av alla svenska kortfilmer, tv-filmer och miniserier.

Arkivbeskrivning 2018 06 29.pdf - handlingar.se

77240 GRÄNGESBERG · Karta Karta · Vägbeskrivning. Dela  Mojsen ligger i genuin industrihistorisk miljö, mitt på Grängesbergs gruvors tidigare gruvområde. Det är gruvarbetarnas tidigare personalmatsal som byggts om  Svenska Filminstitutets filmarkiv har material till omkring 20 800 titlar . Filmarkivet i Grängesberg Under 2001 fick Svenska Filminstitutet regeringens uppdrag  Filmarkivet i Grängesberg är unikt genom sin särskilda inriktning .

Svenskt filmarkiv grängesberg

Filmer som berättar om 1900-talets historia. Det innebär att vi även tar emot filmer som är gjorda av privatpersoner.

Uppgifterna här avser filmmaterial i Svenska Filminstitutets arkiv. Arkivets bestånd tillgängliggörs på begäran främst för forskning, andra filmarkiv och rättighetsinnehavare. Vid frågor kontakta filmarkivet@filminstitutet.se Lyssna på radioinslaget om Filmarkivet i Grängesberg, där Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Kyrkan har arkiverat sina filmer. Inslaget sändes på Radio Dalarna den 29 juli, och tidskoden för inslaget är 00:35:00-00:49:10.
Färg betydelse elkabel

Svenskt filmarkiv grängesberg

Filmerna kan ses via Svensk mediedatabas (SMDB) i biblioteket i Humlegården. Postadress: Dillners väg 17, 772 40 Grängesberg Telefon: 010-709 30 00 För att rädda den svenska smalfilmen inför framtiden beslöt regeringen 2002 att starta en räddningsaktion genom att etablera ett nationellt filmarkiv i Grängesberg, detta efter att en statlig utredning (SOU 1998:41) föreslagit en satsning på ett centrum för dokumentär film. Lokaliseringen till Grängesberg motiveras regionalpolitiskt. I den gamla gruvstugan som en gång i tiden fungerade som omklädningslokal för gruvarbetarna på Grängesbergsbolaget finns idag Filmarkivet i Grängesberg, ett helt unikt kulturhistoriskt arkiv som omfattar svenska folkets 1900-talshistoria genom rörlig bild Filmarkivet i Grängesberg tar hand om svensk smalfilm som aldrig visats på biograf, såsom hembygdsfilmer, industrifilmer Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. År 2011 tog KB över verksamheten, som tidigare bedrevs av Svenska Filminstitutet.

Filmarkivet I Grängesberg. Dillnersväg 17. 77240 GRÄNGESBERG · Karta Karta · Vägbeskrivning. Dela  Mojsen ligger i genuin industrihistorisk miljö, mitt på Grängesbergs gruvors tidigare gruvområde.
Tendenskriteriet betyder

utbetalning stipendium riddarhuset
jula postorder
bilder på polishundar
transportstyrelsen betala bilskatt
hyposalivation symptoms
basta frisoren i helsingborg

Industrihistorisk film - Svenska Industriminnesföreningen

Lokaliseringen till Grängesberg motiveras regionalpolitiskt. Eftersom svenska folket har rätt till sitt filmkulturella arv, är det lämpligt att regeringen kommer med förslag på hur filmvårdscentralen i Grängesberg i en framtid även skall kunna omfatta SVT:s filmer, Svenska Filminstitutets filmer, hembygdsfilmer m.fl., i ett samlat statligt nationellt arkiv för den rörliga bilden. Svenska Filminstitutet söker filmtekniker till Filmarkivet i Grängesberg Filmarkivet i Grängesberg har snart varit i drift i sex år, och tusentals filmer har redan donerats/deponerats i arkivet av privatpersoner, museer, företag och föreningar.Personalstyrkan omfattar ett 15 -tal tjänster, varav hälften är projektanställda inom ramen för accessprojektet.För mer information om Sedan år 2002 disponerar Svenska Filminstitutet årligen 5 miljoner kronor för verksamheten vid Filmarkivet i Grängesberg. Arkivet är unikt i sitt slag och har till uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv film som upptagits på filmbas men inte är avsedd för biografvisning. Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Här förvaras filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner som inte producerats för biografvisning. Filmerna speglar 1900-talets historia, främst tiden mellan 1930 och 1980.