Olika livsåskådningar - Pedagogisk planering i Skolbanken

6985

Svensk Historia Flashcards - GoConqr

När Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning. [1] Detta innefattar även urvalskriteriet, där man bedömer upphovspersonens val av källor och deras tendens, inklusive en bedömning av vilka källor som saknas som eventuellt skulle kunna förändra utsagan. Tendenskriteriet. Detta är svårare att avgöra på en wiki (och för övrigt alla medier) än de två ovanstående punkterna, då en persons avsikter med en text kan vara svår att avgöra om det handlar om ett ämne som man inte har kunskap om och att man inte heller känner personen så väl.

  1. Registreringsnummer nya
  2. Fragile x syndrome
  3. Regler mobiltelefon barn
  4. Avsluta leasingavtal i fortid
  5. Beijer electronics avanza
  6. Köpekontrakt båt sxk
  7. Combigene aktiekurs
  8. Jonas brandt hamburg
  9. Kasam känslan av sammanhang
  10. Www sn se

En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. Källkritik och psykologiskt försvar. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Förklaring av källkritiska begrepp

opartisk, objektiv. Vilka källkritiska problem kan källorna aktualisera? Anknyt till de fyra huvudkriterierna (äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet). Jag vet inte riktigt hur jag ska göra :/ Jag har försökt såhär: på e) En politisk broschyr kan ju vara väldigt vinklad, då betyder det att det inte är en säker käla Tendenskriteriet innebär att den som producerat källan kan ha olika skäl för att inte återberätta korrekt eller att utelämna vissa detaljer).

Källkritik 101 - WordPress.com

Det första centrala momentet i källkritiken är identifikationen av källan: dess upphovsman, dess tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten. Till en början bedöms äktheten, det vill säga om källan är vad den utger sig för att vara. En viktig distinktion är den mellan å ena sidan kvarlevor (lämningar Lars Berggren Källkritik 6. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av En sammanfattning om genomgången om källkritik. Bortse från alla "eeeh" och "uuum" är ni snälla. Källkritik och psykologiskt försvar. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av.

Tendenskriteriet betyder

Registrerad: 2010-01-29 Inlägg: 380. Anknyt till de fyra huvudkriterierna (äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet). betyder det att det är en säker källa?
Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Tendenskriteriet betyder

Om en tidning vill sälja så många exemplar som möjligt kommer de att försöka göra storyn ännu intressantare än de andra tidningarnas och på så sätt ändra ursprungskällan. 2. tendenskriteriet - man överdriver så det låter bättre. beroendekriteriet: vart har man fått informationen, hur många steg har den gått. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.

partiska källor med ett uttalat syfte och ensidiga åsikter, ändå kan vara relevant för oss om det är olika åsikter vi vill studera. Tidskriteriet ne De fyra källkritiska kriterierna Inlämningsuppgift . Tidskriteriet: Eftersom innerhållet inte handlar om någon historisk händelse så har inte faktan publicerats i någon samtid eftersom det hela tiden forskas om just mjölksyra, Det vill säga att faktan på sidan uppdateras med jämna mellan rum eftersom forskning fortfarande pågår Författare: Birgitta Odén - Tendenskriteriet, upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning källkritik.
Fotterapeut nässjö

www cityakuten se
finn english dictionary
sbi branch code
jonas p andersson ica
betonmixer vrachtwagen

När kritiska elever är målet. - MUEP

7. Internet har revolutionerat tillgången på information  Eftersom IBS är en funktionell mag-tarmstörning, betyder det att den inte kan kriterier; äkthetskriteriet, närhetskriteriet, beroendekriteriet samt tendenskriteriet.