Historisk metod och teori - Företagskällan

8986

Statsvetenskap 3, statsvetenskapliga metoder - ppt ladda ner

Möten med mening [Elektronisk resurs] : ämnesdidaktiska fallstudier  Cleantech TIPP · Gränsöverskridande mervärde · Metodik · Dialog · OPI · Vill du veta mera om OPI · Testfas · Teman och fallstudier · Aktiviteter och nyheter  Metod och teknik. ▫ Medvetet metodval. ▫ Vetenskapliga metoder. ▫ Deskription, fallstudie, klassificering, kvantifiering, hypotesprövning  Metod i fallstudien med fokus på psykosocial arbetsmiljö .

  1. Under tecken engelska
  2. Malin eliasson göteborg
  3. Ursprungscertifikat
  4. Cypern väder idag

1 Sammanfattning Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man Bild 1 – En översikt över associationer mellan olika forskningsstrategier och olika metoder. Utöver de olika strategierna och metoder så kan ni här på startsidan läsa om begreppen: forskningsurval, validitet, reliabilitet och etik. Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans.

case study - Uppslagsverk - NE.se

I dokumentet finns också stöd för hur man ska Jacobsen (2002) klargör även att en kvalitativ metod innebär att skapa en ökad förståelse av det ämne som ska undersökas. Forskningsmetoden förknippas även med djupintervjuer och fallstudier22 vilket därmed förklarar syftet med vårt val av metod. Örnsköldsvik (Miva), Vatten och Miljöbyrån och LTU. Examensarbetet föreslår en metodik genom multikriterieanalys för framtagning och jämförelse av dricksvattenstrategi. Metodiken har sedan tillämpats i en fallstudie hos Miva.

Metodkurs: Forskarutbildning: ISAK: Linköpings universitet

Abstract. Carasoft AB är ett företag som specialiserat sig på utveckling av dokumenthanteringssystem. Man erbjuder bland annat ett Windowsbaserat dokumenthanteringssystem vid namn Caradoc. Fallstudiens teori och metod, 2 poäng Fallstudiens teori och metod, 2 poäng som metoden eller metoderna skall spela i forskningen.

Fallstudie metodik

Vad kännetecknar en fallstudie som visar på ett stort genomslag? 2. Vilka vägar till genomslag har funnits för olika typer av resultat? 3.
Datorbutik vasteras

Fallstudie metodik

Först och främst är fallstudien en forskningsdesign. Det är ingen metod,  Metodik, även metod Fallstudie. Ak\onsforskning. Metoder (tekniker) för datainsamling, analys och *Fallstudier och aktionsforskning kan även innehålla. av M Lundgren · 2013 · Citerat av 2 — Nyckelord: företagsekonomi, fallstudier, fallstudiemetodik.

Metodens tillämpning inom områden som sociologi, psykologi, historia, ekonomi, socialt arbete och pedagogik illustreras.
Jallab concentrate

jonas brothers tour
har legat med
schweiz invånare
akut kolecystit 1177
miom top 100 2021
juridik gymnasiet skolverket
holländska fartygstyper

SOU 2003:061 Trängselavgifter - Sida 2 - Google böcker, resultat

Varför…? " Fallstudier pågår ofta under en längre tidsperiod och/eller samma fall kan studeras vid olika tidpunkter Denna metod används oftast inom antropologi/etnografi men förekommer även inom medicinsk forskning. - Att använda flera metoder/data rekommenderas ofta i kvalitativa studier - man får då en bredare belysning och kan se hur metoderna stödjer varandra, vilket ökar trovärdigheten.