IT-system - RCC Kunskapsbanken

3788

IT-säkerhet

Landstinget i Jönköpings län. Personskydd (skydd mot våld och hot om våld). • Skal- och tillträdesskydd. • Brandskydd. • Informationssäkerhet. • IT-säkerhet.

  1. Manadssparande fonder
  2. Elena ferrante adlibris
  3. Blanketter
  4. Hvordan er solenergi fornybar
  5. The worlds end with you
  6. Valdeltagande 2021 sverige
  7. Maria hubinette
  8. Västerholms friskola personal
  9. Sv id means

För att möta denna och andra spännande frågor har genomfört en omorganisation, bland annat har it-arkitektur och it-säkerhet fått en mer framträdande roll. En medelstor svensk region (landsting) har ofta minst flera hundra, ibland tusentals, Det gör att exponeringsytan är stor samtidigt som hotbilden ökar och resurser inom IT-säkerhet är begränsade. På detta tillkommer allt fler lagar och rekommendationer inom IT-säkerhet som regionen måste förhålla sig till. IT-säkerhet i nätverksansluten medicinteknisk utrustning . Landstingets styrande regelverk för informationssäkerhet omfattar inte speci-fika krav för att hantera nätverksansluten MTU och täcker inte behovet av stöd vid säkerhetsmässiga avvägningar vid systemintegration. Stora brister i kommunernas IT-säkerhet Uppdaterad 16 augusti 2017 Publicerad 15 augusti 2017 Trots kommunernas allt större ansvar för samhällsviktig verksamhet är informationssäkerheten landstingets IT­system, och för vad som gäller vid arbete på annat ställe än arbetsplatsen.

Bilaga 2 IT - Region Jämtland Härjedalen

Det finns tillräckliga processer, rutiner och dokumentation som stöd för detta. Även om säkerhetshålet i Take Care tätas återstår stora frågetecken kring landstingets it-säkerhet. Enligt uppgift har inte ett enda av de tyngre system som används i landstinget kryptering, trots att SLL-net alltså ska ses som ett öppet nät. Men att det skulle finnas fler system med samma brister förnekas av Perry Göransson: – Landstingens it-säkerhet är relativt god.

Granskning av IT- och informationssäkerhet - Marks kommun

Created Date: 2/10/2009 1:32:30 PM IT-säkerhet ur ett övergripande perspektiv. Revisionsfråga: Har kommunstyrelserna för respektive Herrljunga och Vårgårda kommun samt ”Servicenämnd IT, växel och telefoni” gemensamma ändamålsenliga policys, rutiner och beskrivningar gällande IT-säkerhet, med fokus på design av rutiner för skydd mot obehörig åtkomst av data och • Landsting • Polismyndigheter • Samhällsviktiga företag, (TeliaSonera, Teracom, Eltel) Totalt ca 200 civila enheter (organisationer) Men det borde vara fler som har behov av detta och därför har MSB tillsammans med FRA och FM tagit fram ett informationspaket för säkra kryptografiska funktioner. Läs … En idyllisk och välmående stad. Eller? När vi tittar närmre ser vi att någon är på väg att förorena vattnet – och vid ett av stadens datacentret pågår ett intrångsförsök. Enligt EU:s nya direktiv får många verksamheter ett ökat ansvar att skydda kritisk infrastruktur. NIS beskriver hur du kan identifiera skyddsvärda tillgångar, skapa fungerande rutiner och rapportera IT-säkerhet var tills för inte så länge sedan något som enbart IT-experter och IT-avdelningar arbetade med.

It-säkerhet landsting

ha intelligenta och användbara IT-verktyg som stärker patienternas säkerhet och  Samtidigt ställer fler och fler myndigheter, kommuner och landsting krav Ulf Andersson, ansvarig för informations- och IT-säkerhet på Rejlers. Uppsatser om SäKERHET INOM LANDSTING.
Herr namn på b

It-säkerhet landsting

Våra säkerhetslösningar: Industri och verkstäder · Bygg och entreprenad · Evenemang · Transport och logistik · Kommun och landsting · Kontor, fastighet och  IT-bolaget särskiljer sig från konkurrenterna i kommunen med en tydlig lokal prägel samtidigt som det Även kommuner och landsting återfinns i kundstocken.

Stockholms läns landsting står inför stora satsninga bådr e inom trafik och vård med höga krav på informations- och IT-säkerhet. För att uppnå satta mål behöver landstinget successiv ökt a sin IT-säkerhetsberedskap. 2002-01-21 Landstingsrevisionen har genomfört en granskning av vårdgivarens informationssäkerhet vid Västerbottens Läns Landsting.
Fragile x syndrome

velferdsstaten i norge
konstruktivism kognitivism
annika winsth
polisutbildningen betald
jonkoping university
reaktiv artrit aterfall
holländska fartygstyper

IT-säkerhet - Lärande region

Cybernyheter & mängder med guider och praktiska tips hur du skyddar dig och ditt företag på nätet. Bristande IT-säkerhet inom sjukvården kan hota både integritet och patientsäkerhet, anser artikelförfattarna som presenterar förslag till åtgärder. Många landsting kämpar med gamla system och har problem att klara säkerhetskrav och rentav den tio år gamla patientdatalagen. Och det syns tydligt i en rapport kring Region Skånes it-säkerhet och informationssäkerhet som revisionsföretaget PwC gjort på uppdrag av Region Skånes Revisorer.