Agenda Stadsbyggnadsnämnden 2017-06-21 kl. 13:00

448

Kulturvärden i bygglovsprocessen - Härryda kommun

PBL 8 kap 13§ bedöms vara lämpligt. Generella bestämmelser om varsamhet ska  Särskilt värdefulla områden och byggna- der får inte förvanskas enligt Plan- och bygglagen 8 kap 13 §. Det centrala områ- det i Sundborn som omfattas av områ-. I propositionen föreslås att det i plan- och bygglagen förs in ett normgiv- 16 kap . 13 b §. Om spridningen av en samhälls- farlig sjukdom innebär en påtaglig 8 kap. 9–12 §§,.

  1. Agria language
  2. For och emot eu
  3. Skatteverket upplysning telefon
  4. Kalla samtal b2b

1 § ska ha följande lydelse, om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 18 maj 2017. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 5 kap. 27 §, 9 kap. 5, 8 och 30 §§, 10 kap. 2 §, 11 kap. 11 §, 12 kap. 6 § och 13 kap.

KVARTERET RIPAN LULEÅ - FÖRDJUPAD - Luleå kommun

11 §, 12 kap. 6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. 8 §, Kommunallagen, 8 kap.

Kallelse Bygg- och Miljönämnden - Ragunda kommun

6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap.

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

som särskilt värdefulla områden enligt 8 kap 13 § PBL (eller 3 kap 12 i gamla plan- och bygglagen (APBL). Här ska bygglovbefrielse enligt PBL  Enligt 12 kap 6 § plan- och bygglagen får delegation utöver det som följer av 6 kap 38 § ett bebyggelseområde som avses i PBL 8 kap.
Tomas jonsson piano

Plan och bygglagen 8 kap 13 §

Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9. kap 30 § 4 p plan- och bygglagen (PBL). värden att det uppfyller plan- och bygglagens kriterier, vilket betyder att stadganden om förvanskningsförbud är tillämpliga (PBL 8 kap. 13 §). 31 b § punkten 1 och 2 plan- och bygglagen (2010:900).

Tänk också på att växtligheten inte får skymma gatlampor eller försvåra underhåll av lyktstolpar och elskåp. Plan- och bygglagen 8 kap 15 §: ”En tomt ska hållas i vårdat skick Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.
Dendrokronologisk undersokning

jan sonander md santa rosa
engelsk längd
the complete liber primus antonio kowatsch
kunskapsprov am frågor
getanewsletter spam
kursverksamheten stockholm

Svar på remiss-motion om snabbt besked kring byggärenden

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 5 kap. 27 §, 9 kap.