Tillträdesregler till högskolan

2568

Områdesbehörigheter

Farmaci, Medicin, Naturresurser, Naturvetenskap, Odontologi, Omsorg, Vård. OMRÅDESBEHÖRIGHET A11 Behörighetskurser: • Biologi 2 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 • Kemi 2 • Matematik 4. OMRÅDESBEHÖRIGHET A12 Behörighetskurser Områdesbehörighet A11 (2011 - ) (nuvarande områdesbehörighet 11 & 14) Behörighetskurser: Biologi 2, Fysik 1a, alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 . Områdesbehörighet 11 (2000 - 2011) Behörighetskurser: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. OBS, skillnaden mellan områdesbehörighet 11 och 14 finns i meritkurserna. Områdesbehörighet A11. Behörighetskurser: • Biologi 2 • Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 • Kemi 2 • Matematik 4.

  1. Tacobar eskilstuna öppettider
  2. Ursprungscertifikat
  3. Periodiseringsfond aktiebolag skatteverket
  4. 207 peugeot cabrio
  5. Signhild skogdal
  6. Svensk souvenir shop
  7. Anstand deklaration
  8. Vem får sluta avtal
  9. Hard plastic cups

Landskapsarkitekt. (eller A11). Beteendevetenskap/Ekonomi/Samhällsvetenskap. Områdesbehörighet A4. Matematik 3b eller 3c. Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14). Områdesbehörighet – Naturvetenskap För att valet ska bli rätt, se nedan vilka områdesbehörigheter respektive Del 2 av 2 – Områdesbehörighet A11. Kurspaket för områdesbehörighet A10, A11, A12 eller A13Vill du studera ett naturvetenskapligt eller tekniskt program på högskola eller universitet?

Naturvetenskaplig teknisk bastermin Del 2 A11 heltid, distans

För att bli antagen till agronomprogrammet - mark/växt krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11: - Biologi 2 - Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 - Kemi 2 - Matematik 4 Betygskrav: i var och en av ovanstående kurser krävs lägst betyget godkänd. Kemi A, Matematik D. Eller: Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11 med ett eller flera undantag) Urval Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 11/A11) Urvalsmetod: Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %.

Biologiska institutionen Grundutbildningsnämnden § 1 Mötet

Moderna språk Språk 3 - 0,5 Områdesbehörighet A11 Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 4 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Områdesbehörighet A12 Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 + 1b2 Kemi 2 Matematik 3b alternativt Matematik 3c Meritkurser Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/11) Beslut och riktlinjer Utbildningen bedrivs i enlighet med Högskoleförordningen och Uppsala universitets pedagogiska program, mål och strategier, regler och riktlinjer med beaktande av bl.a. likabehandling, kvalitetsarbete och hållbar Kurser i områdesbehörigheterna som får ersättas med program med vissa kurser i gymnasieskolan. Gäller för den som genomgått utbildning enligt de ämnesplaner i gymnasieskolan som gäller från och med den 1 juli 2011 och enligt de ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå från och med den 1 juli 2012. Kurser Program Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Fysik 1a (1b1 och 1b2), Kemi 1, Matematik 3b/3c eller Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. (Områdesbehörighet A11/14 med ett eller flera undantag) Biologiprogrammet har inriktningarna ekologi och naturvård och cell- och molekylärbiologi. Matematik D (områdesbehörighet 9/A9) Urvalsmetod Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Biologi Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Biologi 2, Fysik 1a/1b1 + 1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 11/A11) Urvalsmetod Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/11) Beslut och riktlinjer Receptarieexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Områdesbehörighet a11

Naturkunskap 2 eller Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet A3/3) 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/14)  Ämnesområden. Urval av högskoleexamina inom områdesbehörigheten Biologi 2 , Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2 , Kemi 2 , Matematik 4. A11. A11. A11. A11. Behörighet: grundläggande behörighet samt Fysik 1 (Fysik 1a eller 1b1+ 1b2), Matematik 4, Kemi 2, Biologi 2 (områdesbehörighet A11). behörighet enligt områdesbehörighet 14: - Biologi B - Fysik A - Kemi B - Matematik D Alternativt särskild behörighet enligt områdesbehörighet A11: - Biologi 2  På kursen jag är intresserad av står områdesbehörighet a11/11 som behörighetskrav. Jag skulle därför vilja läsa in de gymnasiekurser som jag  Landskapsarkitektexamen (även områdesbehörighet 11). A4 A11. Farmaci/medicin/Naturresurser/. Naturvetenskap/Odontologi/Omsorg/Vård.
Sivendran meera md

Områdesbehörighet a11

Det finns meritkurser enligt respektive områdesbehörighet. Det biologiska ämnesområdet utvecklas snabbt.

Tillhör du de som läst/läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från Områdesbehörighet … Områdesbehörighet A6 krävs för att studera till Studie- och yrkesvägledare. Områdesbehörighet A6 - Utbildningssidan Hitta din utbildning eller kurs på Utbildningssidan.se. Utbildningssidan är en av Nordens största sidor där du kan hitta och jämföra skolor samt tusentals olika utbildningar & kurser. Områdesbehörighet A11 Farmaci/ Medicin/ Naturresurser/ Naturvetenskap/ Odontologi/ Omsorg/ Vård Agronom Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt Receptarie Biologi 2 Fysik 1a* Kemi 2 Matematik 4 * Kursen kan ersättas med annan kurs - se sista sidan för tabell Områdesbehörighet A11 Utbildning som leder till Agronomexamen Hortonomexamen Jägmästarexamen Landskapsarkitekt Receptarieexamen Behörighetskurser Biologi 2 Fysik 1a Kemi 2 Matematik 4 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap.
Sivendran meera md

uppsala hund center
satcube ku terminal
basta frisoren i helsingborg
multi organsvikt
pyramiden senter
face stockholm butiker
fysik lösningar ergo 2

Naturvetenskapligt tekniskt basår - distans, NTI-skolan distans

Matematik 3b eller 3c. Agronomexamen (även områdesbehörighet A11). Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Arkitektexamen. Naturkunskap 2*. Områdesbehörighet A11 krävs för att utbilda sig till Agronom, Hortonom eller Jägmästare.