Studievägledning Lärarprogrammet Göteborg

6172

VFU VERKSAMHETSFÖRLAGD DEL AV UTBILDNINGEN

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med Studievägledare för förskollärarprogrammet (ordinarie studiegång): Karin Wester Kontakta Karin. Studievägledare för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, förskollärarprogrammet för dig med yrkeserfarenhet, utbildningar på masternivå samt fristående kurser: Lena Wendt Kontakta Lena Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. Oavsett vilka yrken eller vägar barnen väljer i framtiden spelar du som lärare en viktig roll. Grundlärarprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som Förskollärarprogrammet, ordinarie inriktning, FÖRS, har nedanstående upplägg och dess placering i studiegång framgår av bilaga 1. Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Den utbildningsvetenskapliga kärnan är indelad i fyra tematiska områden, vilka omfattar 15 hp vardera.

  1. Galactolipids in plant membranes
  2. Hur raknar man lon
  3. Kreditupplysning från kivra
  4. Psalm 311 jag skall gråtande kasta mig ner
  5. Lan village homestay krabi
  6. Stamceller terapeutisk kloning
  7. När bär plommonträd frukt
  8. Sitios que ver en gotemburgo
  9. Yrkesgrupper metoo

Uppdrag från utbildningsområde måste göras för de studenter som ännu inte valt studiegång. För det andra görs Bilaga 1: Sammanställning - preliminär utfördelning GU-resurser 2020. Fakultet 9 feb 2013 Förskollärarprogrammet – studiegång inom GU (höst-/vårämnen; uppdragstak) • Tidigare studenters intressen • Dimensionering utifrån  Utbildningsplan och studiegång. Här hittar du utbildningsplaner och studiegångar för Förskollärarprogrammet.

Val vidareutbildning av lärare.

Dessutom krävs godkänt resultat i den första kursen inom temat Lek, lärande, utveckling och omsorg LÖFÖ30. Samt minst 30 hp inom huvudämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik. 4.

Förskollärarprogrammet, för studenter med yrkeserf inom

http://www.lun.gu.se/utbildning/grundlararprogrammet/vfu/ Adressändring?

Studiegång förskollärarprogrammet gu

Studiegång – Förskollärarprogrammet VFU I, 3 hp Period A Period B Period C Period D Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6 Termin 7 Framträdande och retorik, 3,5 hp Barns utveckling och lärande, 7,5 hp Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik, 11,5 hp (del I) Förskolans historia och plats i samhället, 5 hp Studiegång för Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV). I studiegången ser du vilken termin du läser vilka kurser. Här hittar du även direktlänk till respektive kurshemsida. Studiegången gäller för antagna från och med vårterminen 2019 och framåt. Kursen kan ingå i följande program: 1) Förskollärarprogrammet (L1FÖR) Förkunskapskrav För behörighet till kursen krävs att studenten är antagen till Förskollärarprogrammet och att studenten har genomfört kurser enligt programmets fastställda studiegång, eller motsvarande. INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE www.uf.gu.se REGLER FÖR PROGRAMRÅD VID UTBILDNINGSVETENSKAP LIGA FAKULTETEN .
Klas sjöberg

Studiegång förskollärarprogrammet gu

6Bilaga 1. Studiegång för Förskollärarprogrammet. Göteborgs universitet, Lärarutbildningsnämnden,Box 135, 405 30 Göteborginfo@lun.gu.se www.lun.gu.

Studiegång för Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet inom förskola/förskoleklass . Studiegång för Förskollärarprogrammet för studenter med yrkeserfarenhet inom är kurskoderna för dessa kurser (i kursiv stil) angivna i denna studiegång. Studiegången för yrkeserfarna är förkortad med 60 högskolepoäng jämfört med den ordinarie inriktningen.
Acrobat powerpoint mode

känslig personlighetstyp
jag hör hur dom ligger med varandra i våningen ovanför text
ystad gymnasium bibliotek
hermod
apoteket tanneforsgatan

UtBiLDninGSPLan föR föRSKOLLäRaRPROGRaMMet 210 hP

Dessutom krävs godkänt resultat i minst€45 hp inom huvudämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot förskolepedagogik. Kursen kan ingå i följande program: 1) Förskollärarprogrammet (L1FÖR) Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång i Förskollärarprogrammet. Dessutom krävs godkänt resultat i den första kursen inom temat Lek, lärande och omsorg LÖFÖ30. Samt minst 30 hp inom huvudämnet FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET – Studiegång med start höstterminen 2019 FÖRKLARINGAR AV FÖRKORTNINGAR UVK = Utbildningsvetenskaplig kärna Föped = Förskolepedagogik VFU = Verksamhetsförlagd utbildning hp = högskolepoäng 1. Title: Studiegång förskollärarprogrammet ht19 … Välkommen till Förskollärarprogrammet; Inriktningen L1FÖR FÖRS; Inriktningen L1FÖR FÖRY; Kontaktinformation; Logga in i GUL sv; Utbildningsplaner och studiegång; Kursplan och litteraturlista; Studentinflytande och kursvärdering; VFU inom Lärarutbildningen; Utlandsstudier och … Självständigt arbete för förskollärarprogrammet, 15 högskolepoäng (4PE089) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2E, Pedagogik G2E Barns välbefinnande i förskolan, 7,5 högskolepoäng (4PE090) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G2F * Obligatorisk www.uf.gu.se REGLER FÖR PROGRAMRÅD VID UTBILDNINGSVETENSKAP LIGA FAKULTETEN . Publicerad www.uf.gu.se Beslutsfattare Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Handläggare Jonas Gren, utbildningsledare Beslutsdatum 2016-11-17 Giltighetstid Tillsvidare Sammanfattning . Detta dokument ersätter ”Regler för programråd”, (Dnr V 2013/246).