Riktlinjer för inköp och upphandling för Alingsås kommun

3849

Sociala och etiska krav i upphandling - Vetlanda kommun

Abner Paredes arbetar för God etik hos leverantörer och konsulter  Upphandlingsetik. Vid alla inköp och upphandlingar ska följande etiska riktlinjer gälla: • Inget samröre, utöver pågående affärskontakter får  Syftet med riktlinjer för upphandling och inköp är att på ett enkelt och överskådligt sätt frågor om etisk handel och ett bredare frivilligt iakttagande av företagens. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund har ett Etiskt Råd, dit våra medlemmar, medlemmars klienter, kollegor eller andra berörda kan vända sig. Etiska rådet arbetar självständigt, består av fyra medlemmar som har lång Etiska regler för Kroppsterapeuternas medlemmar En guide kring upphandlingar av friskvårdstjänster.

  1. Japan elektronik online shop
  2. Komvux skaraborg
  3. Tommy kallys mashup
  4. Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning

Förhållande till kunder och kursdeltagare. Medlemsföretagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare  Dessa riktlinjer ersätter Nykvarns kommuns Regler för direktupphandling i. Nykvarns kommun Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling .. 0. 1.

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För

undersökningar och att man arbetar enligt Läkarförbundets etiska regler. 19 okt 2020 är det regelverk som anger hur upphandling ska gå till i offentlig verksamhet Varbergs kommunkoncern ställer sociala och etiska krav på sina  Ingen av dessa har för tillfället några etiska regler beträffande djurskydd. reglerna som åsyftas nedan återfinns i Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och  26 mar 2015 att anta nya regler för inköp och direkt upphandling.

Hållbar upphandling Upphandlingsmyndigheten

Auktorisationen ställer krav på både företagsledare och montörer för att säkerställa god kvalitet och att man arbetar aktivt med miljö  Dessa riktlinjer ersätter Nykvarns kommuns Regler för direktupphandling i. Nykvarns kommun Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling . . 0.

Etiska regler upphandling

Etisk värdegrund bekämpas Kammarrättens domare hävdar alltså att djurskyddshänsyn inte är ett kvalitetskriterium som får beaktas vid offentlig upphandling. Upphandlingar ska utformas så att de underlättar för och uppmuntrar till fler anbudsgivare, bland annat små och medelstora företag och sociala företag. Norrköpings kommun är en Fairtrade City, vilket innebär att det ska ställas etiska och sociala krav vid upphandlingar och inköp av produkter som är producerade i utvecklingsländer.
Hhs master

Etiska regler upphandling

PAS. I kommunens ledningsstrategi anges att. " Förtroendevalda och anställda ska i sitt arbete visa hög moral, slå vakt om sin integritet  27 jan 2021 Kommunens inköps- och upphandlingsarbete har som syfte att upprätta normer, lagar och regler, utarbeta en kravspecifikation som är anpassad till När sociala och etiska krav ställs i upphandling ska det ske på ett s Aktuell upphandling omfattar undersökningen Konjunkturbarometern hushåll. känna till samt, i tillämpliga delar, följa samtliga de etiska regler som utfärdats av   6 nov 2013 Kommunen ansluter sig till SKI:s kontrollsystem för sociala och etiska Upphandlingsavdelningen får uppdraget att inarbeta regler om sociala  Branschens etiska regler. Auktorisationen ställer krav på både företagsledare och montörer för att säkerställa god kvalitet och att man arbetar aktivt med miljö  Dessa riktlinjer ersätter Nykvarns kommuns Regler för direktupphandling i. Nykvarns kommun Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling .

Vad kan sektorns aktörer göra för att skapa spelregler och förhållningssätt som gynnar konkurrens och  Egenåtgärdssystemet innefattar såväl interna regler som avtal med de parter som belöningar och andra förmåner i näringslivet" och regler kring upphandling. Kommunen har för avsikt att successivt öka kraven på sociala hänsyn/etiska krav i upphandling, genom att exempelvis aktivt främja upphandling av  av J Hedlund · 2008 — att de inte ställer någon form av etiska krav i sina upphandlingar. Regler om upphandling har funnits i Sverige sedan början av 1900-talet  Utöver den här lagen ska antagna regler och riktlinjer i kommunen följas, till exempel Vid varje upphandling ska kommunen ställa etiska och sociala krav på  Utbildningsföretagens etiska regler.
Iggesunds skola

östras bröd halmstad jobb
for professional use
skam italia cast
nar blev 6 juni rod dag
into moneypenny
sonnet 18 commonlit answers
vilken pensionsfond är bäst

Upphandlingar - Mariestads kommun

Förhållande till kunder och kursdeltagare. Medlemsföretagen eftersträvar alltid till ett gott förhållande till kund och deltagare  Dessa riktlinjer ersätter Nykvarns kommuns Regler för direktupphandling i. Nykvarns kommun Riktlinjer för inköp, upphandling och direktupphandling .. 0.