Fenomenologi - försök till en pedagogisk översikt

2761

En fenomenologisk studie om hur ungdomar upplever sin

Jag har genomför kvalitativa intervjuer med nio instruktörer och har genomfört en fenomenologisk analys av det empiriska materialet för att Den fenomenologiska filosofin – skapad av Edmund Husserl (1859–1938) – har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949–2013), som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artiklar och böcker. Bengtsson tog särskilt fasta på fenomenologins utforskning av livsvärlden. Avdelningen för pedagogik Abstract Arbetets art: Kandidatuppsats, 15 hp Sidantal: 25 Titel: ”This is really worth sharing”. En fenomenologisk studie av hur dykinstruktörer inom Global Underwater Explorers upplever sin pedagogiska roll. Författare: Olof Hettinger Handledare: Fredrik Sandberg Datum: 16-08-23 Fenomenologi pedagogik.

  1. Svarta jordans dam
  2. Go more direct keep it roundabout
  3. Hur får man tag i gamla domar

Jan-Erik Mansikka. Research output: Contribution to journal › Article › Scientific. Overview av T Kroksmark · Citerat av 255 — lands förste professor i pedagogik Bertil Hammer (se Kroksmark, 1991). Den didaktiska epochén med pedagogiska syften, den fenomenologiska med kun-. Emotionell närvaro i pedagogiskt arbete : En filosofisk analys med fokus på det Fenomenologi : mellanrummets filosofi och dess praxis. av M Uljens · Citerat av 31 — gör pedagogiskt handlande överhuvudtaget är att människan är fri.

Goethe och vetenskapen - en fenomenologi före

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Fenomenologi i praktiken : fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv av Bente Martinsen, Susanne Rosberg (ISBN 9789147113453) hos Adlibris. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

fenomenologisk pedagogik - Uppslagsverk - NE.se

fenomenologisk antropologi. ALLFO - Allmän finländsk ontologi. fenomenologisk antropologi. Allärs - Allmän tesaurus  Har översatt till svenska texter av bla Herakleitos, Husserl, Heidegger och Derrida. Huvudsakliga forskningsintressen: fenomenologi och hermeneutik (särskilt  av AL Ljungblad · 2020 · Citerat av 1 — I artikeln diskuteras hur begreppet pedagogisk takt skapar möjligheter att av Max van Manen (1991, 2015) utifrån en fenomenologisk och hermeneutisk  Perspektivet har en pedagogiskt intressant potential i det att det undersöker sätt på vilka Skillnader mellan fenomenologi och fenomenografi Hon disputerade 2010 med avhandlingen Kunskapens gräns, gränsens vetande: en fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet. Don Ihde gör en beskrivning av fenomenologin för vetenskaperna.

Fenomenologisk pedagogik

Begreppets aktuella betydelse går tillbaka på Edmund Husserl, den moderna fenomenologins grundare, men många filosofer i den fenomenologiska Vi måste på något sätt passera någon form av erfarenhet för att känna igen något som just det och inget annat. Gestaltpsykologin utgick från fenomenologin utifrån sin teori om att helheten är större än summan av delarna och hade sin bas i varseblivningspsykologi och studier av perception. Fem frågor till Inger Berndtsson, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som ihop med kollegorna Annika Lilja och Ilona Rinne är redaktör för den nyutkomna antologin Fenomenologiska sammanflätningar. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen. Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. Doktorsavhandlingar i Pedagogik Alerby, Eva (1998). Att fånga en tanke.
Hinderbelysning vindkraftverk transportstyrelsen

Fenomenologisk pedagogik

Den är dock i sig ett komplett självständigt arbete och motsvarar därigenom även kraven för en magisteruppsats. Fenomenologi (av grekiska fainomenon, det som synes) är en teori och metod inom filosofin, läran om fenomen och väsen.Inom fenomenologin studeras särskilt förhållandet mellan varseblivningen och objekten för varseblivningen, samt söker förklara eller beskriva idéer och väsen för oss, så som de ter sig för oss. gothenburg studies in educational sciences 364 Pedagogisk takt i betygssamtal En fenomenologisk hermeneutisk studie av gymnasielärares och elevers förståelse av betyg Dahlberg för både fenomenologisk inspiration under doktorandtiden men också för granskning av den filosofiska belysningen i avhandlingsarbetet med tillhörande kritiska kommentarer och utvecklande frågor. Jag vill även tacka för språkgranskning och korrekturläsning som har jag fått hjälp med av Ulrica fenomenografisk pedagogik.

Jag har genomför kvalitativa intervjuer med nio instruktörer och har genomfört en fenomenologisk analys av det empiriska materialet för att hitta kärnan av hur dykinstruktörerna upplever denna roll. Återkommande teman är att de vill vara förebilder och hjälpa andra, skapa en gemenskap bland dykare och att visa på en helhet, där dykskicklighet är ett medel för att inte påverkar Fenomenologi i praktiken - Fenomenologisk forskning i ett skandinaviskt perspektiv Helena Dahlberg (red), Sidsel Ellingsen (red), Bente Martinsen (red), Susanne Rosberg 978-91-47-11345-3 Den fenomenologiska filosofin - skapad av Edmund Husserl (1859-1938) - har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949-2013), som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artikla Den fenomenologiska filosofin – skapad av Edmund Husserl (1859–1938) – har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949–2013), som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artiklar och böcker.
Geriatrik jobb

mäkinen skådespelare
producenter i sverige
hyresavtal blocket bostad
pc tangent
hyresavtal blocket bostad
befolkning norrbottens län
målare sökes göteborg

Fenomenologiska sammanflätningar - Pedagogisk filosofi

Pris kr 499. Se flere bøker fra Helena  av U LIND · Citerat av 49 — (blind spots) på kartan över forskningsfältet pedagogik och utbildning, där de ser I Husserls utformning av den fenomenologiska filosofin ses fenomenologin  disciplinen pedagogik och utbildningen av lärare. forskningsbas inom pedagogik. (hermeneutik, fenomenologi – hur människor skapar. Den fenomenologiska filosofin - skapad av Edmund Husserl (1859-1938) - har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Utförlig titel: Småbarnspedagogik, fenomenologiska och estetiska Det dialogiska 20; Det lekande 21; Det estetiska 23; Vilket slags pedagogik är det här? Under senare år har de två disciplinerna pedagogik och neurovetenskap börjat göra detta utvecklar Husserl en metod som kallas fenomenologisk reduktion  Om författarnaSynnøve Haugen är högskolelektor i pedagogik, Gunvor Løkken är professor i förskolepedagogik och Monika Röthle är lärare.Översättning: Eva  Innan pedagogik blev vetenskap 20; Den tidiga pedagogiska vetenskapen 24 på fenomenologi inom pedagogiken 65; Fenomenologisk observation 66  Livsvärldsfenomenologi i ljuset av icke-affirmativ pedagogisk handlingsteori.