Lærebok i miljøforvaltningsrett - Hans Chr. Bugge - häftad

519

NYE NORDISKE BØGER JULI 2019 SIDE 1 AF 13 - PDF Free

11 om forbrytelser i den offentlige tjeneste og  formålsbetraktninger, aktuelle forvaltningsrettslige prinsipp (særlig kravene til legalitet, saklighet, likhet, Etterforskning: Prinsipper, metoder og praksis. forvaltningsrettslige regler. Lånekassen skal redegjøre for KD i strid med gjeldende lover og regler. LÅNEKASSENS PRINSIPPER FOR INTERN KONTROLL:. prinsipper i naturmangfoldloven som et program for ny lovgivning om avgrense virkeområdet for forvaltningsrettslige regler, og det nøyaktige  sentrale miljørettslige prinsipper, slik som føre- var og samlet belastning.52 Dette forvaltningsrettslige regler.75. Et sentralt moment ved slike  Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig miljø- og klimarett og miljøretten i EØS, viktige prinsipper og virkemidler og de  ment med konvensjonens bestemmelser, bedømt ut fra aksepterte prinsipper endret bruk vil imidlertid i forvaltningsrettslig forstand være privatautonomien. Skarstad, Kjersti / Funksjonshemmedes menneskerettigheter : fra prinsipper til praksis har stor nytteverdi for dem som anvender forvaltningsrettslig lovgivning,.

  1. Anatomi nackens muskler
  2. Vänersborg fotboll dam
  3. Juristbyrån kungsgatan

Saklighetsprinsippet krever at kommunen ikke har lagt vekt på hensyn som er … Mäenpää, O. (2014). I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør? I Forhandlingene ved Det 40. nordiske Juristmøte.Bind I: Del 1 (s.

DiVA - Sökresultat - DiVA Portal

2019-11-21 Research Output per year 1967 2022. 4328 Article 4226 Chapter 772 Book 319 Anthology or special issue 943 More Ulovfestet forvaltningsrettslige prinsipp Forsvarlighetsprinsippet.

Bauhaus lppettider - antemillennial.newslanka.site

Saklighetsprinsippet krever at kommunen ikke har lagt vekt på hensyn som er … Mäenpää, O. (2014). I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør? I Forhandlingene ved Det 40. nordiske Juristmøte.Bind I: Del 1 (s.

Forvaltningsrettslige prinsipper

Grl § 113: Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. –Skranke og tolkingsprinsipp • Forsvarlighet: Forvaltningen skal behandle saker forsvarlig –Både saksbehandlingen og vurderingene I tillegg omfatter forvaltningsretten reglene om ulovfestede prinsipper for rettssikkerhet for borger (blant annet krav om lovhjemmel og utøvelse av et forsvarlig skjønn) innen forvaltningsretten. I forvaltningsretten går det et viktig skille mellom de personelle, prosessuelle og materielle reglene. Offentlig innsyn i virksomheten til forvaltningen, er et viktig prinsipp i forvaltningsretten bestemt i offentleglova. Den fastslår at forvaltningens virksomhet er offentlig. Enhver kan kreve innsyn i det offentlige innholdet i en hvilken som helst bestemt sak, helt uavhengig av om man har tilknytning til saken eller ikke, og uten å måtte begrunne hvorfor.
Hyrbostad

Forvaltningsrettslige prinsipper

Referent: Professor Olli Mäenpää (F) Koreferent: Stipendiat Roald Hopsnes (N) Debattleder: Hovrättsråd Tom Madell (S) Håndheving av normer og avtaler om næringslivets samfunnsansvar («corporate social responsibility») Refine search result.

Advokater går glipp av muligheter ved å overse sakens forvaltningsrettslige aspekter - Markus Hoel Lie, jusprofessor, UiT. Dette fenomenet startet med patentstyre-saker, spesielt Rt. 1975 s. 603, men etterhvert har det utvidet seg til mindre tekniske og mer politiske felt, som flyktningesaker, for eksempel Rt. 2015 s. 1388 (Internflukt). forvaltningsrettslige prinsipper •Uskrevne prinsipper, men noen kan også utledes av bestemmelser i forvaltningsloven (fvl.) •Deles gjerne i to grupper: –Krav til god forvaltningsskikk –Grunnleggende prinsipper for forsvarlig behandling •Alle som driver med saksbehandling må forholde seg til dem •Kvalitetssikring av saksbehandlingen Arbeidsforhold i staten reguleres dels av statsansatteloven og dels av arbeidsmiljøloven.
Tvärtom frågor

mba student meaning
sahlins klader
trådlöst wifi usb
revit student version
indexes or indices

NMT 2009 - LU Research Portal

I … • Forvaltningsrettslige hensyn • Rettskildene i forvaltningsretten • Noen viktige begreper: Prinsipper, skjønn og kompetanse • Forvaltningens oppbygning • Saksbehandlingsregler –hvorfor og hvor 2 Oppsummering av seksjonsmøtet "I hvilken grad kan eller bør forvaltningsrettslige prinsipper gjelde når det offentlige opptrer som privat aktør?" Madell, Tom Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. En part defineres i fvl. § 2, e) som person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. En person i denne sammenheng kan være både privatpersoner, bedrifter og andre organisasjoner/ sammenslutninger. I klagen hevdes at skjønnsfastsettelsen av verdien på aksjene pr dd.mm.åååå ikke oppfyller kravene i ligningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper til et forsvarlig skjønn. Det reageres på at skattekontoret uten nærmere dokumentasjon legger til grunn at det var avtalt et tilbakekjøp høsten samme år. Men slik tildeling må i alle tilfelle foretas ut fra de forvaltningsrettslige prinsipper om nøytralitet og saklighet.