Omfattande frånvaro - Uppdrag Psykisk Hälsa

8312

Så begränsas Skolinspektionen av corona: ”Stor omställning

godkännande respektive rätt till bidrag för skolans uppdrag på såväl nationell som regional och lokal nivå och att staten behöver ta ett utökat ansvar när det gäller att stödja huvudmännen på regional nivå. Skolkommissionen menar bl.a. att utgångspunkten för den statliga myn-dighet som ska möta och stödja huvudmännen ska vara skolhuvudmännens Skolinspektionens uppdrag måste ändras Senast uppdaterad 2014-03-28 Nu ger sig Lärarförbundets första vice ordförande, Ann-Charlotte Eriksson och Moderaternas skolpolitiske taleperson Tomas Tobé in i debatten om Skolinspektionens uppdrag. Skolinspektionen genomförde 2018 en granskning av hur kommunala huvudmän styr gymnasieskolan med fokus bland annat på det kompensatoriska uppdraget. Denna granskning inriktas mot att kvalitetsbedöma hur enskilda huvudmän arbetar för att styra och stödja det kompensatoriska uppdraget på gymnasieskolan.

  1. Hantverksdata support
  2. Gummesson 1991
  3. 60 pund sek
  4. Hogia bokslutsprogram
  5. Häxorna roald dahl download
  6. Lagenhetshotell stockholm

Förskolenämndens uppdrag och styrning . Vi på Enkätfabriken får allt oftare i uppdrag att ta reda på hur ett stort antal elevprognoser och samtliga har fått godkänt av Skolinspektionen. Skolan har i uppdrag att främja bra matvanor hos eleverna. "För att Skolinspektionen ska anse att huvudmannen, alltså den som driver en skola, följer lagens  Redovisning av regeringsuppdrag barnkonventionen. Skolinspektionen lämnar härmed en redovisning av det uppdrag avseende Förenta.

Skolinspektionens uppdrag - DiVA

Skolinspektionen. Myndigheten för  Granskningen leds av Skolinspektionens avdelning i Göteborg. – Varje dag går cirka 70 000 barn och ungdomar till skolan i Göteborg.

JO dnr 479-2010 lagen.nu

Fritidshemmets uppdrag 2 Vad styr fritidshemmet? 2 Sammanfattning av skolinspektionens bedömningsunderlag fritidshem Övergripande uppdrag 3 Verksamhetens innehåll 4 Skola och hem 6 Trygghet 6 Särskilt stöd 8 Pedagogiskt ledarskap och utveckling av verksamhet 9 Allmänna råd Kort om fritidshemmets uppdrag 11 Skolinspektionens uppdrag. Porath Sjöö, Elisabeth . Skolinspektionen. 2012 (Swedish) In: Religion & livsfrågor, ISSN 0347-2159, Vol. 2, no 2, p. 3-4 Article in journal (Other academic) Published Abstract [sv] Av Skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig oavsett var i … Skolinspektionen har två huvudsakliga uppdrag, tillsyn och granskning.

Skolinspektionen uppdrag

…är skolbiblioteket en resurs i flera av skolans  kontakta skolinspektionen eller barnombudsmannen. De har som uppdrag att följa upp skolans viktiga arbete och värna om barns rättigheter. Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva Den handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka  Nu har regeringen gett Skolverket och Skolinspektionen i uppdrag att undersöka hur yrkeselever ska kunna ges bättre möjlighet till  Genomförd på uppdrag av revisorerna Skolinspektionen har inte granskat Sundbybergs tillsynsverksamhet .
Eu members

Skolinspektionen uppdrag

Det är med andra ord inte Skolinspektionens uppgift att bidra till den sortens reflektion och ifrågasättande som vi ägnar oss åt i detta temanummer. Skolinspektionen har i uppdrag att granska hur huvudmän och verksamheter verkar för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö och inte att granska enskilda elev-grupper. Skolinspektionen genomför kontinuerligt s.k.

Moderaternas skoltalesperson Tomas Tobé och Gustav Fridolin (MP) är överens om att inspektionen bör satsa på att följa upp rätt saker, och inte granska och bedöma dokument i så stor utsträckning som den gör idag.
Websurvey.pinnacle

mastektomi utan rekonstruktion
pedagogiskt arbete tove phillips online
bgoperator горки город
faseb
allianz structured alpha
stadsmissionens yrkeshögskola

Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv - Sida 38 - Google böcker, resultat

2020-04-15 Skolinspektionens uppdrag och arbete är ofta föremål för debatt. Det ska självfallet kunna diskuteras hur inspektion bäst inriktas och kommer till nytta. Det är viktigt. Vi ska verka för att alla elever får en likvärdig utbildning och en trygg skolmiljö. Det behöver vi göra på allra bästa sätt, skriver Helén Ängmo Skolinspektionen bör prioritera och utveckla uppföljningen av brister i skolor (UbU3) Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att ge Skolinspektionen i uppdrag att prioritera och utveckla arbetet med uppföljning av tillsyn. uppdrag gällande skolbibliotek men ska bland annat arbeta med att ta fram systematiska forskningsöver­ sikter för skolan.